Obowiązki zarządców

Obowiązki zarządców

Zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych mają liczne obowiązki. Do jednych z nich należy zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków do zabawy. Dbałość o metalowe i drewniane konstrukcje, a także regularna wymiana piasku w piaskownicach. Na pewno nikogo nie...