Wywóz odpadów budowlanych w Łodzi i okolicach 697-70-70-28 transport-hds@wp.pl

Praca żurawia przenośnego HDS.

oznakowanie BHP
Znak o butach ochronnych bhp

BHP Żurawie przenośne, które potocznie nazywane są także HDS-ami, czyli Hydraulicznymi Dźwigami Samochodowymi, znajdują szerokie zastosowanie w wielu pracach przeładunkowych, załadunkowych i rozładunkowych. Przy korzystaniu z tego rodzaju urządzenia istotne jest przestrzeganie zasad BHP, aby zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy.

Kto może obsługiwać HDS?
Operatorem urządzenia tego rodzaju może zostać jedynie osoba, która wzięła udział w szkoleniu na operatora żurawia przenośnego i zaliczyła egzamin nadający uprawnienia UDT. Podczas szkolenia tego rodzaju uczestnicy otrzymują kompleksowe informacje dotyczące urządzenia, obowiązków jako operator, także bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia włączają ponadto ćwiczenia praktyczne, podczas których kursanci uczą się obsługi żurawia.

W związku z tym HDS nie powinien być obsługiwany przez osobę, która nie posiada odpowiednich uprawnień – to podstawa bezpieczeństwa. Brak znajomości przepisów BHP i zasad obsługi urządzenia może bowiem skutkować w wypadkach. W celu skorzystania z żurawi przenośnych, najlepiej wybrać firmę, która zajmuje się ich wynajmem wraz z obsługą operatorską – tak jak w naszej firmie GABARA. Wówczas wszystkimi czynnościami związanymi z przenoszeniem ładunków zajmie się wykwalifikowany specjalista.

BHP przy obsłudze HDS
Operator żurawia przenośnego HDS musi pamiętać o tym, aby przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Operator nieprzestrzegający zasad BHP naraża zarówno siebie, jak i osoby postronne na wypadki. Poniżej prezentujemy czynności, które są zabronione w trakcie pracy z żurawiem HDS – każdy operator pracujący z żurawiem przenośnym powinien pamiętać o tym, by przestrzegać ich podczas wykonywania zadań.

Czynności zabronione podczas pracy z żurawiem przenośnym HDS:
· używanie niesprawnego żurawia
· korzystanie z urządzenia bez ważnego dopuszczenia do eksploatacji wydanego przez UDT
· korzystanie z urządzenia na nieprzygotowanym lub nieodpowiednim terenie – nie może być on zbyt nachylony czy też nie może mieć zbyt niskiej nośności
· prowadzenie prac bez rozstawionych podpór żurawia
· praca zbyt blisko linii energetycznych, budynków, drzew i innych przeszkód
· korzystanie z żurawi bez aktualnego wpisu w dzienniku konserwacji
· podnoszenie ładunków bez znajomości ich masy
· podnoszenie ładunków o masie przekraczającej dopuszczalny udźwig urządzenia
· próba podnoszenia ładunku trwale związanego z podłożem, na przykład przymarzniętego do podłoża
· korzystanie z niesprawnego osprzętu – lin, haków, zawiesi
· przenoszenie ładunków nad stanowiskami roboczymi
· przenoszenie ładunków nad ludźmi
· przenoszenie ładunków nad kabiną operatora
· i inne czynności powodujące ryzyko wypadku

Zatem obsługa żurawi przenośnych HDS powinna odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad BHP. Jeżeli chcesz skorzystać z usług HDS, zachęcamy do wybrania naszej oferty w firmie GABARA – z nami masz pewność bezpieczeństwa prac, ponieważ zatrudniamy operatorów posiadających uprawnienia i zawsze przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy! do zapoznania się z ofertą.

Call Now ButtonKONTAKT ZADZWOŃ 697 70 70 28