Wywóz odpadów budowlanych w Łodzi i okolicach 697-70-70-28 transport-hds@wp.pl

Wywóz gruzu – możliwe niebezpieczeństwa

Każdy, kto kiedykolwiek zajmował się wywozem gruzu, doskonale wie, jakie mogą czaić się niebezpieczeństwa podczas tej pracy. Wykonując codziennie wywóz gruzu w Łodzi, pragniemy przybliżyć wszystkim czytelnikom, jak z bliska wygląda to zajęcie i co może grozić, jeżeli nie zachowamy odpowiedniej ostrożności.

Uszkodzenia sprzętu – wywożąc i transportując gruz, należy się liczyć z tym, że w wywożonych odpadach znajdą się elementy trudne do załadunku. Takimi elementami zwykło się określać odłamki betonowe połączone prętami zbrojeniowymi. Pod zwałami gruzu często są one niewidoczne. Nabrane na łyżkę koparki, mogą się z niej ześlizgnąć, uderzając albo w samochód, albo spadając na teren obok niego. Prowadzi to do kilku możliwych zagrożeń, takich jak: uszkodzenie samochodu, zniszczenie opon, ale przede wszystkim zagrożenie dla wszystkich osób, przebywających w miejscu prowadzenia prac. Dlatego też, wywożąc gruz, zawsze przestrzegamy rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Polegają one na odgrodzeniu terenu prac taśmą ostrzegawczą, a w przypadku kiedy prace prowadzone są w centrum miasta, zastosowania dodatkowych ekranów i płotów zabezpieczających. Wszystko po to, aby zapewnić maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort pracy.

Niewybuchy – bardzo często zdarza się znaleźć niewybuchy w gruzie. Szczególnie, jeśli otrzymujemy zlecenie na wywóz gruzu z jednych ze starszych łódzkich kamienic. W okresie wojennym, częstą praktyką było zamurowywanie pocisków, grantów i innej amunicji w ścianach i podłogach. Dziś odnajdujemy tego skutki, transportując odpady budowlane. Aby się przed tym zabezpieczyć, w miejscach, w których ryzyko odnalezienia niewybuchów jest duże, sprawdzamy urobek przy pomocy specjalistycznego sprzętu, wykrywającego metal. Wszystko po to, aby wywożenie gruzu stało się bezpieczne dla nas i otoczenia.

Przemieszczanie się ładunku – teoretycznie, wywóz gruzu jest czymś prostym i nieskomplikowanym. W praktyce okazuje się inaczej. Szczególnie wtedy, kiedy mamy do wywiezienia większe ilości gruzu w dużych kawałkach. Aby zapobiec przemieszczaniu się gruzu na skrzyni samochodu, należy w pierwszej kolejności rozbić duże zwały na mniejsze części, tak aby gruz szczelnie wypełnił skrzynię ładunkową, klinując wszystkie odpady pomiędzy sobą.

Call Now ButtonKONTAKT ZADZWOŃ 697 70 70 28