Wywóz odpadów budowlanych w Łodzi i okolicach 697-70-70-28 transport-hds@wp.pl

Kręgi betonowe i studnie

Ciągły dostęp do wody to podstawa naszego życia. Niestety pomimo tego że mamy XXI wiek, nie
zawsze jest możliwość podłączenia nieruchomości do sieci miejskiego wodociągu. W takich
przypadkach nie pozostaje nam nic innego jak zlecić wykopanie studni głębinowych.
Studnie głębinowe to wygodny i bezpieczny sposób na zaopatrywanie domu w wodę.
Wypompowywana z dużej głębokości, nadaje się do spożycia dzięki naturalnej filtracji,
zapewnianej przez warstwy gleby.
Co jest potrzebne do wykonania studni?
Oczywiście, najważniejszą częścią wykonania studni głębinowych jest wywiercenie odpowiednio
głębokiego odwiertu. Jego średnica nie musi być duża, jednak głębokość już tak. Pamiętać należy o
tym, że z im większej głębokości wydobywana jest woda, tym lepiej będzie przefiltrowana. Z
drugiej jednak strony, głębokie studnie głębinowe wymagają odpowiedniego rodzaju pomp o dużej
mocy, które bez trudu poradzą sobie z wypompowaniem wody na powierzchnię.
Kręgi betonowe
Studnie mogą przybierać również inną postać od głębinowych. Studnie wykonane z kręgów
głębinowych również mogą dostarczać wodę z dużych głębokości. Jednakże w tym przypadku
zalecane jest wykorzystywanie jej do celów rolniczych i ogrodnictwa, na przykład do podlewania
roślin. Wynika to stąd, że otwarte studnie mogą zostać łatwo zanieczyszczone i skażone, czyniąc
wodę niezdatną do spożycia.
Innym zastosowaniem dla kręgów betonowych jest wykonywanie z nich szamb, kompostowników,
oraz studzienek. Betonowe kręgi wzmacniane są zbrojeniem, które dodatkowo zwiększa
możliwości ich użytkowania.

 

 

Call Now ButtonKONTAKT ZADZWOŃ 697 70 70 28